هانیه گیاهی نام استاد:      نیوشا فائز پیانو
عرشیا آل موسی نام استاد:      پوریا جوانمیری ویلن
صدف قریشی نام استاد:      پوریا جوانمیری ویلن
مرجان اسدی نام استاد:      مهدی مطلبی گیتار
علی ذاکری نام استاد:      کامران پنبه ئیان گیتار
علی رضا قاسمی نام استاد:      استاد معصومی ویلن
مبین میرزایی نام استاد:      استاد پارسا تنبور
جاوید عابدینی نام استاد:      مهدی مطلبی گیتار